Press release!

Here is a sneek peak from the press release about Kneedly from Chalmers Ventures:

En innovation som diagnostiserar knäskador objektivt och icke-invasivt”

En ligamentskada i ett knä kan komma att bli smärtsam och långdragen. För att kunna rehabilitera på rätt sätt är en korrekt diagnos nödvändig. Kneedlys innovativa lösning skapar en objektiv diagnostisering och säkrar en bättre behandling av knäskador för både människor och hundar.

  • Med vår teknik kan din mottagning på ett lättillgängligt och kostnadseffektivt sätt diagnostisera och följa upp knäskador, säger Linn Söderholm, CEO på Kneedly. 👉 Linn Söderholm
  • Vi filmar testerna och genom bildbehandling i vår app kan vi analysera hur mycket rörelse det är i knät. Vi får då ut en karta över knäleden och får exakta värden på hur stor rörelsen varit säger Alice Nilsson, CTO på Kneedly. 👉 Alice Nilsson

– Det är otroligt spännande att se Kneedly ta med digitaliseringen till outforskade områden och det finns stor potential för ytterligare användningsområden. De skapar en objektiv och icke-invasiv diagnos som bör vara till stor nytta för vården, säger Jörgen Hansson, affärscoach på Chalmers Ventures Jörgen Hansson

Read the full press release at Chalmers Ventures (in Swedish).

Address

Gothenburg, Sweden