Master Thesis presentation

01 June 2022

Yesterday we presented our master thesis in Biomedical Engineering at Chalmers tekniska högskola! The last year we have been working with adding AI to the Kneedly method. By evaluating the method on dogs, we are proud to announce that our method can classify ligament injuries in dogs with an accuracy of 88%.

Looking forward to collecting more data from human patients to validate our method further!

We are on the right track!

Top 103 innovative company

30 May 2022

Kneedly is on this year’s list among 103 innovative companies driven by young entrepreneurs presented by Företagarna!

We are happy to be in great company with many inspiring companies. Also nice to see so many friends from Chalmers Ventures on this years list!

Read more here Företagarna (in Swedish).

Press release!

21 October 2021

Here is a sneek peak from the press release about Kneedly from Chalmers Ventures:

En innovation som diagnostiserar knäskador objektivt och icke-invasivt”

En ligamentskada i ett knä kan komma att bli smärtsam och långdragen. För att kunna rehabilitera på rätt sätt är en korrekt diagnos nödvändig. Kneedlys innovativa lösning skapar en objektiv diagnostisering och säkrar en bättre behandling av knäskador för både människor och hundar.

  • Med vår teknik kan din mottagning på ett lättillgängligt och kostnadseffektivt sätt diagnostisera och följa upp knäskador, säger Linn Söderholm, CEO på Kneedly. 👉 Linn Söderholm
  • Vi filmar testerna och genom bildbehandling i vår app kan vi analysera hur mycket rörelse det är i knät. Vi får då ut en karta över knäleden och får exakta värden på hur stor rörelsen varit säger Alice Nilsson, CTO på Kneedly. 👉 Alice Nilsson

– Det är otroligt spännande att se Kneedly ta med digitaliseringen till outforskade områden och det finns stor potential för ytterligare användningsområden. De skapar en objektiv och icke-invasiv diagnos som bör vara till stor nytta för vården, säger Jörgen Hansson, affärscoach på Chalmers Ventures Jörgen Hansson

Read the full press release at Chalmers Ventures (in Swedish).

Master Thesis

30 August 2021

Today Linn and Alice start their Master Thesis at Chalmers University. We are looking forward to looking into the opportunity of automating the diagnosis of knee ligament injuries with our diagnostic image processing concept. We are doing the work under at the Electrical Engineering department and look forward to a educative school year with guidance from Fredrik Kahl, Professor of the Computer Vision Group, as examiner.

Collaboration with Sport Rehab!

24 August 2021

We are happy to announce that our cooperation with the rehabilitation center Sport Rehab in Gothenburg will continue this autumn. The preparations to start a clinical trial are falling into place and we are just now working to make the last formal details fall into place. SportRehab has been supportive of our idea from the very beginning, and we are excited to now be able to bring our prototype to the clinical environment with such great support from this qualified and rehabilitation clinic.

Kneedly AB is here!

23 June 2021

After working with our diagnostic solution in different projects during the last one and a half year we are now proud to present our Start Up Kneedly AB. With valuable and guidance of Chalmers Ventures we have taken the next step in our journey and formed our company. Kneedly’s goal is to continue persist in getting our state of the art diagnostic solution to the health care to contribute to a more safe, easy accessible care and digital care

Joining Chalmers Ventures

07 April 2021

Through Kneedly’s journey we have received valuable and helpful support from Chalmers Ventures. Today we are very proud to announce that we will proceed working with Chalmers Ventures since we now are going into a new phase. By joining Chalmers Ventures’ Pre-Accelerator Program, we will get the opportunity of continuing our development among an impressive portfolio of companies. We are looking forward to expanding our business and in this innovative environment

Address

Gothenburg, Sweden